طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic of scale به فارسی economic of scale یعنی چه

economic of scale


کاهش دادن هزينه ها
قانون ـ فقه : کاهش يافتن هزينه ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها