معنی و ترجمه کلمه economic policy به فارسی economic policy یعنی چه

economic policy


بازرگانى : سياست اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها