طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic pressure به فارسی economic pressure یعنی چه

economic pressure


بازرگانى : فشار اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها