طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic problems به فارسی economic problems یعنی چه

economic problems


مسائل اقتصادى
بازرگانى : مشکلات اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها