طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic rent به فارسی economic rent یعنی چه

economic rent


اجاره اقتصادى ،بهره مالکانه
قانون ـ فقه : بهره مالکانه
بازرگانى : بهره اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها