طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic significance به فارسی economic significance یعنی چه

economic significance


بازرگانى : اهميت اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها