طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic stringency به فارسی economic stringency یعنی چه

economic stringency


بازرگانى : محدوديت اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها