طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic unit به فارسی economic unit یعنی چه

economic unit


واحد اقتصادى مانند،خانوار،شرکت
بازرگانى : موسسه دولتى و...

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها