طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic variable به فارسی economic variable یعنی چه

economic variable


بازرگانى : متغير اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها