طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ecosystem به فارسی ecosystem یعنی چه

ecosystem


اکوسيستم ،بخشى از جامعه و بوم که تشکيل يک واحد فاعله در طبيعت بدهد
زيست شناسى : بوم سازگان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها