معنی و ترجمه کلمه edentulous به فارسی edentulous یعنی چه

edentulous


بى دندان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها