طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه edentulous به فارسی edentulous یعنی چه

edentulous


بى دندان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها