طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه edged-tool به فارسی edged-tool یعنی چه

edged-tool


افزارتيزيالبه دار( چون اسکنه) ،الت برنده( چون شمشير)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها