معنی و ترجمه کلمه edifying به فارسی edifying یعنی چه

edifying


تهذيب کننده ،کمال اور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها