معنی و ترجمه کلمه edison (storage) battery به فارسی edison (storage) battery یعنی چه

edison (storage) battery


الکترونيک : باترى اديسن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها