طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه edit به فارسی edit یعنی چه

edit


نشر کردن ،اماده چاپ کردن ،تغيير دادن ،تصحيح کردن ،تنظيم کردن ،ويراستن
علوم مهندسى : تنظيم و تصحيح و اماده چاپ کردن
کامپيوتر : ويرايش کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها