معنی و ترجمه کلمه edman degradation technique به فارسی edman degradation technique یعنی چه

edman degradation technique


شيمى : شکستن به روش ادمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها