طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه educatable به فارسی educatable یعنی چه

educatable


)=educable(تربيت پذير،تعليم پذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها