طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effective date به فارسی effective date یعنی چه

effective date


تاريخ اجرا
علوم نظامى : تاريخ شرود اجراى دستورالعمل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها