طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effective resistance به فارسی effective resistance یعنی چه

effective resistance


الکترونيک : مقدار مقاومت موثر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها