طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effective time به فارسی effective time یعنی چه

effective time


زمان موثر،مدت موثر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها