طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effectuate به فارسی effectuate یعنی چه

effectuate


موجب شدن ،انجام دادن ،صورت دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها