طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effervesce به فارسی effervesce یعنی چه

effervesce


جوشيدن ،کف کردن ،جوش زدن ،گازدار کردن( مشروبات وغيره)
علوم مهندسى : جوش و خروش کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها