طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه efficaciousness به فارسی efficaciousness یعنی چه

efficaciousness


سودمندى ،نافع بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها