طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه efflux به فارسی efflux یعنی چه

efflux


پخش بخارج ،انتشار بخارج ،جريان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها