طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effulge به فارسی effulge یعنی چه

effulge


تابش ،درخشندگى ،برق ،هواى باز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها