طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه effusive به فارسی effusive یعنی چه

effusive


فوران کننده ،پرحرارت و علاقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها