طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه egalitarian به فارسی egalitarian یعنی چه

egalitarian


)equalitarian(طرفدار تساوى انسان ،تساوى گراى
روانشناسى : برابرنگر
بازرگانى : تساوى طلب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها