طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه egotist به فارسی egotist یعنی چه

egotist


)egoist(خودپرست
روانشناسى : خودخواه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها