طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eight ball billiard به فارسی eight ball billiard یعنی چه

eight ball billiard


بيليارد امريکايى
ورزش : تقسيمى از 1 تا 7 براى يک نفر و از 9 تا 15 براى نفرديگر و شماره 8 براى بازيگرى که شماره هاى خود را بکيسه انداخته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها