طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eke out به فارسی eke out یعنی چه

eke out


افزودن به( در امد)،درازتر کردن ،امتداد دادن ،کسب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها