طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه elasticity of substitution به فارسی elasticity of substitution یعنی چه

elasticity of substitution


بازرگانى : کشش جانشينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها