طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه elderberry به فارسی elderberry یعنی چه

elderberry


(گ.ش).اقطى)sambucus(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها