طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electric , drill به فارسی electric , drill یعنی چه

electric , drill


علوم نظامى : مته برقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها