طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electric apparatus به فارسی electric apparatus یعنی چه

electric apparatus


علوم مهندسى : دستگاه الکتريکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها