طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electric current به فارسی electric current یعنی چه

electric current


علوم مهندسى : جريان الکتريسيته
الکترونيک : شدت جريان
معمارى : جريان برقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها