طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electric motor به فارسی electric motor یعنی چه

electric motor


موتور الکتريکى
علوم مهندسى : الکتروموتور
معمارى : موتور برقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها