معنی و ترجمه کلمه electro-negative به فارسی electro-negative یعنی چه

electro-negative


داراى برق منفى ،وابسته به برق منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها