طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electron beam به فارسی electron beam یعنی چه

electron beam


شعاع الکترون ،پرتو الکترون ،پرتوى الکترونى
علوم مهندسى : اشعه الکترون
الکترونيک : اشعه الکترونى
شيمى : باريکه الکترون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها