طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electron impact به فارسی electron impact یعنی چه

electron impact


برخورد الکترونها
علوم مهندسى : تصادم الکترونها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها