معنی و ترجمه کلمه electronic cottage به فارسی electronic cottage یعنی چه

electronic cottage


کامپيوتر : مفهوم اجازه دادن به کارگران براى اينکه در خانه بمانند و کارها را توسط بکارگيرى ترمينالهاى کامپيوتر که به يک دفتر مرکزى متصل مى باشد انجام دهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها