طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electronic journal به فارسی electronic journal یعنی چه

electronic journal


کامپيوتر : فايل خلاصه شرح وقايع در يک ترتيب زمانى فعاليتهاى پردازشى انجام شده توسط کامپيوتر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها