معنی و ترجمه کلمه elevation of security به فارسی elevation of security یعنی چه

elevation of security


زياد کردن تامين
علوم نظامى : بالا بردن حاشيه امنيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها