معنی و ترجمه کلمه elide به فارسی elide یعنی چه

elide


حذف کردن ،ادغام کردن ،از اخر برداشتن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها