طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eloquence به فارسی eloquence یعنی چه

eloquence


شيوايى ،سخنورى ،علم فصاحت ،علم بيان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها