طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه else به فارسی else یعنی چه

else


)=other(ديگر،جز اين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها