طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه embossment به فارسی embossment یعنی چه

embossment


نقوش برجسته ،برجسته کارى
علوم مهندسى : برجستگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها