معنی و ترجمه کلمه employment به فارسی employment یعنی چه

employment


شغل ،کاربرد نيروها يا جنگ افزارها استفاده از،استعمال ،کاربرد،اشتغال ،بکارگيرى ،کارگمارى ،استخدام
عمران : استخدام
قانون ـ فقه : اشتغال
روانشناسى : اشتغال
بازرگانى : استخدام
علوم نظامى : به کار بردن يکا نها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها