طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enacting clauses به فارسی enacting clauses یعنی چه

enacting clauses


مواديکه مقر رات تازه در برداشته باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها