طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enactment of law به فارسی enactment of law یعنی چه

enactment of law


قانون ـ فقه : وضع قانون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها