معنی و ترجمه کلمه endermic به فارسی endermic یعنی چه

endermic


انجه که درروى پوست يا در بين پوست عمل ميکند،ازراه پوستى از ورا پوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها